Forum und email

imagecreatefrompng

(PHP 4, PHP 5)

imagecreatefrompng — Create a new image from file or URL

Description

resource imagecreatefrompng ( string $filename )

imagecreatefrompng() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

imagecreatefrompng() returns an empty string on failure. It also outputs an error message, which unfortunately displays as a broken link in a browser. To ease debugging the following example will produce an error PNG:

Example#1 Example to handle an error during creation

<?php
function LoadPNG($imgname)
{
    
$im = @imagecreatefrompng($imgname); /* Attempt to open */
    
if (!$im) { /* See if it failed */
        
$im  imagecreatetruecolor(15030); /* Create a blank image */
        
$bgc imagecolorallocate($im255255255);
        
$tc  imagecolorallocate($im000);
        
imagefilledrectangle($im0015030$bgc);
        
/* Output an errmsg */
        
imagestring($im155"Error loading $imgname"$tc);
    }
    return 
$im;
}
header("Content-Type: image/png");
$img LoadPNG("bogus.image");
imagepng($img);
?>

The above example will output something similar to:

Tip

Tämän funktion kanssa voit käyttää myös URLia tiedostonimen sijaan jos "fopen wrappers" on kytketty päälle. Katso funktiosta fopen() lisätietoa tuetuista URL-protokollista ja siitä kuinka tiedoston nimi määritellään List of Supported Protocols/Wrappers.

Parameters

filename

Path to the PNG image

Return values

Returns an image resource identifier on success, FALSE on errors.

Notes

Warning

PHP:n Windows versiot ennen versiota 4.3.0 eivät tue tiedostojen käsittelyä verkon ylitse tällä funktiolla vaikka allow_url_fopen olisi päällä.