Forum und email

imagecreatefromxbm

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

imagecreatefromxbm — Create a new image from file or URL

Description

resource imagecreatefromxbm ( string $filename )

imagecreatefromxbm() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

Tip

Tämän funktion kanssa voit käyttää myös URLia tiedostonimen sijaan jos "fopen wrappers" on kytketty päälle. Katso funktiosta fopen() lisätietoa tuetuista URL-protokollista ja siitä kuinka tiedoston nimi määritellään List of Supported Protocols/Wrappers.

Warning

PHP:n Windows versiot ennen versiota 4.3.0 eivät tue tiedostojen käsittelyä verkon ylitse tällä funktiolla vaikka allow_url_fopen olisi päällä.

Parameters

filename

Path to the XBM image

Return values

Returns an image resource identifier on success, FALSE on errors.