Forum und email

is_file

(PHP 4, PHP 5)

is_file — Tells whether the filename is a regular file

Description

bool is_file ( string $filename )

Tells whether the given file is a regular file.

Parameters

filename

Path to the file.

Return values

Returns TRUE if the filename exists and is a regular file, FALSE otherwise.

Examples

Example#1 is_file() example

<?php
var_dump
(is_file('a_file.txt')) . "\n";
var_dump(is_file('/usr/bin/')) . "\n";
?>

The above example will output:

bool(true)
bool(false)

Notes

Note: Tämän funktion tulokset tallennetaan välimuistiin. Katso tarkemmat tiedot clearstatcache() sivulta.

Tip

PHP 5.0.0 versiosta lähtien tämä funktio tukee myös joitakin URL tyyppejä. Katso myös List of Supported Protocols/Wrappers.

See Also