Forum und email

java_last_exception_get

(PHP 4 >= 4.0.2)

java_last_exception_get — Get last Java exception

Description

object java_last_exception_get ( void )

Gets last Java exception.

Return values

Returns an exception object.

Examples

The following example demonstrates the usage of Java's exception handler from within PHP:

Example#1 Java exception handler

<?php
$stack 
= new Java('java.util.Stack');
$stack->push(1);

// This should succeed
$result $stack->pop();
$ex java_last_exception_get();
if (!
$ex) {
  echo 
"$result\n";
}

// This should fail (error suppressed by @)
$result = @$stack->pop();
$ex java_last_exception_get();
if (
$ex) {
  echo 
$ex->toString();
}

// Clear last exception
java_last_exception_clear();
?>

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.