Forum und email

ldap_parse_reference

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

ldap_parse_reference — Extract information from reference entry

Description

bool ldap_parse_reference ( resource $link , resource $entry , array &$referrals )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.