Forum und email

ldap_set_rebind_proc

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ldap_set_rebind_proc — Set a callback function to do re-binds on referral chasing

Description

bool ldap_set_rebind_proc ( resource $link , callback $callback )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.