Forum und email

m_validateidentifier

(PHP 5 >= 5.0.5, PECL mcve:1.0.0-5.2.2)

m_validateidentifier — Whether or not to validate the passed identifier on any transaction it is passed to

Description

int m_validateidentifier ( resource $conn , int $tf )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

tf

Return values