Forum und email

maxdb_rpl_query_type

maxdb->rpl_query_type

(PECL maxdb:1.0-7.6.00.38)

maxdb->rpl_query_type — Returns RPL query type

Description

int maxdb_rpl_query_type ( resource $link )

Object oriented style (method)

maxdb
int rpl_query_type ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.