Forum und email

ming_keypress

(PHP 5)

ming_keypress — Returns the action flag for keyPress(char)

Description

int ming_keypress ( string $char )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.