Forum und email

mysqli_get_charset

(PHP 5 >= 5.1.0)

mysqli_get_charset — Returns a character set object

Description

object mysqli_get_charset ( mysqli $link )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.