Forum und email

mysqli_rpl_parse_enabled

(PHP 5)

mysqli_rpl_parse_enabled — Check if RPL parse is enabled

Description

int mysqli_rpl_parse_enabled ( mysqli $link )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.