Forum und email

mysqli_stmt_insert_id

(PHP 5)

mysqli_stmt_insert_id — Get the ID generated from the previous INSERT operation

Description

mixed mysqli_stmt_insert_id ( mysqli_stmt $stmt )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.