Forum und email

ncurses_attroff

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PECL ncurses:1.0.0)

ncurses_attroff — Turn off the given attributes

Description

int ncurses_attroff ( int $attributes )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

attributes