Forum und email

ncurses_color_set

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PECL ncurses:1.0.0)

ncurses_color_set — Set fore- and background color

Description

int ncurses_color_set ( int $pair )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

pair