Forum und email

ncurses_def_prog_mode

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PECL ncurses:1.0.0)

ncurses_def_prog_mode — Saves terminals (program) mode

Description

bool ncurses_def_prog_mode ( void )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Saves the current terminal modes for program (in curses) for use by ncurses_reset_prog_mode().

Return values

Returns FALSE on success, otherwise TRUE.