Forum und email

ncurses_del_panel

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PECL ncurses:1.0.0)

ncurses_del_panel — Remove panel from the stack and delete it (but not the associated window)

Description

bool ncurses_del_panel ( resource $panel )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

panel