Forum und email

ncurses_has_colors

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PECL ncurses:1.0.0)

ncurses_has_colors — Check if terminal has colors

Description

bool ncurses_has_colors ( void )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Checks whether the terminal has color capacities.

Return values

Return TRUE if the terminal has color capacities, FALSE otherwise.