Forum und email

ncurses_keypad

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PECL ncurses:1.0.0)

ncurses_keypad — Turns keypad on or off

Description

int ncurses_keypad ( resource $window , bool $bf )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

window

bf