Forum und email

ncurses_mouse_trafo

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PECL ncurses:1.0.0)

ncurses_mouse_trafo — Transforms coordinates

Description

bool ncurses_mouse_trafo ( int &$y , int &$x , bool $toscreen )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

y

x

toscreen