Forum und email

ncurses_mvaddstr

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PECL ncurses:1.0.0)

ncurses_mvaddstr — Move position and add string

Description

int ncurses_mvaddstr ( int $y , int $x , string $s )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

y

x

s