Forum und email

ncurses_mvdelch

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PECL ncurses:1.0.0)

ncurses_mvdelch — Move position and delete character, shift rest of line left

Description

int ncurses_mvdelch ( int $y , int $x )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

y

x