Forum und email

ncurses_nocbreak

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PECL ncurses:1.0.0)

ncurses_nocbreak — Switch terminal to cooked mode

Description

bool ncurses_nocbreak ( void )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns terminal to normal (cooked) mode. Initially the terminal may or may not in cbreak mode as the mode is inherited. Therefore a program should call ncurses_cbreak() and ncurses_nocbreak() explicitly.

Return values

Returns TRUE if any error occurred, otherwise FALSE.

See Also