Forum und email

ncurses_panel_below

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PECL ncurses:1.0.0)

ncurses_panel_below — Returns the panel below panel

Description

resource ncurses_panel_below ( resource $panel )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

panel

Parameters

If panel is null, returns the top panel in the stack.