Forum und email

ncurses_putp

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PECL ncurses:1.0.0)

ncurses_putp — Apply padding information to the string and output it

Description

int ncurses_putp ( string $text )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

text