Forum und email

ncurses_wmove

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PECL ncurses:1.0.0)

ncurses_wmove — Moves windows output position

Description

int ncurses_wmove ( resource $window , int $y , int $x )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

window

y

x