Forum und email

ncurses_wstandout

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PECL ncurses:1.0.0)

ncurses_wstandout — Enter standout mode for a window

Description

int ncurses_wstandout ( resource $window )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

window