Forum und email

newt_grid_v_stacked

(PECL newt:0.1-1.1)

newt_grid_v_stacked —

Description

resource newt_grid_v_stacked ( int $element1_type , resource $element1 [, int $... [, resource $... ]] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

element1_type

element1

Return values