Forum und email

newt_win_choice

(PECL newt:0.1-1.1)

newt_win_choice —

Description

int newt_win_choice ( string $title , string $button1_text , string $button2_text , string $format [, mixed $args [, mixed $... ]] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

title

button1_text

button2_text

format

args

Return values