Forum und email

newt_win_ternary

(PECL newt:0.1-1.1)

newt_win_ternary —

Description

int newt_win_ternary ( string $title , string $button1_text , string $button2_text , string $button3_text , string $format [, mixed $args [, mixed $... ]] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

title

Its description

button1_text

Its description

button2_text

Its description

button3_text

Its description

format

Its description

args

Its description

Return values

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity