Forum und email

notes_create_db

(PHP 4 >= 4.0.5)

notes_create_db — Create a Lotus Notes database

Description

bool notes_create_db ( string $database_name )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.