Forum und email

notes_mark_unread

(PHP 4 >= 4.0.5)

notes_mark_unread — Mark a note_id as unread for the User user_name

Description

bool notes_mark_unread ( string $database_name , string $user_name , string $note_id )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.