Forum und email

notes_unread

(PHP 4 >= 4.0.5)

notes_unread — Returns the unread note id's for the current User user_name

Description

array notes_unread ( string $database_name , string $user_name )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.