Forum und email

OrbitEnum

(No version information available, might be only in CVS)

OrbitEnum — Use CORBA enums

Description

new OrbitEnum ( string $id )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

This class represents the enumeration identified with the id parameter.

Parameters

id

Can be either the name of the enumeration (e.g "MyEnum"), or the full repository id (e.g. "IDL:MyEnum:1.0").

Examples

Example#1 Sample IDL file

enum MyEnum {
    a,b,c,d,e
};

Example#2 PHP code for accessing MyEnum

<?php
$enum 
= new OrbitEnum ("MyEnum");

echo 
$enum->a;    /* write 0 */
echo $enum->c;    /* write 2 */
echo $enum->e;    /* write 4 */
?>