Forum und email

qdom_tree

(PHP 4 >= 4.0.4)

qdom_tree — Creates a tree of an XML string

Description

QDomDocument qdom_tree ( string $doc )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.