Forum und email

radius_put_int

(PECL radius:1.1-1.2.5)

radius_put_int — Attaches an integer attribute

Description

bool radius_put_int ( resource $radius_handle , int $type , int $value )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.

Examples

Example#1 radius_put_int() example

<?php
if (!radius_put_int($resRAD_FRAMED_PROTOCOLRAD_PPP)) {
   echo 
'RadiusError:' radius_strerror($res). "\n<br />";
   exit;
}
?>