Forum und email

radius_put_vendor_attr

(PECL radius:1.1-1.2.5)

radius_put_vendor_attr — Attaches a vendor specific binary attribute

Description

bool radius_put_vendor_attr ( resource $radius_handle , int $vendor , int $type , string $value )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.

Examples

Example#1 radius_put_vendor_attr() example

<?php
if (!radius_put_vendor_attr($resRADIUS_VENDOR_MICROSOFTRAD_MICROSOFT_MS_CHAP_CHALLENGE$challenge)) {
    echo 
'RadiusError:' radius_strerror($res). "\n<br />";
    exit;
}
?>