Forum und email

runkit_method_remove

(PECL runkit:0.7-0.9)

runkit_method_remove — Dynamically removes the given method

Description

bool runkit_method_remove ( string $classname , string $methodname )

Note: This function cannot be used to manipulate the currently running (or chained) method.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Parameters

classname

The class in which to remove the method

methodname

The name of the method to remove

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.

Examples

Example#1 runkit_method_remove() example

<?php
class Example {
    function 
foo() {
        return 
"foo!\n";
    }
    
    function 
bar() {
        return 
"bar!\n";
    }
}

// Remove the 'foo' method
runkit_method_remove(
    
'Example',
    
'foo'
);

echo 
implode(' 'get_class_methods('Example'));

?>

The above example will output:

bar