Forum und email

session_pgsql_set_field

(No version information available, might be only in CVS)

session_pgsql_set_field — Set custom field value

Description

bool session_pgsql_set_field ( string $value )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

value

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.