Forum und email

SoapServer->fault()

(No version information available, might be only in CVS)

SoapServer->fault() — Issue SoapServer fault indicating an error

Description

SoapServer
void fault ( string $code , string $string [, string $actor [, mixed $details [, string $name ]]] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.