Forum und email

stats_absolute_deviation

(PECL stats:1.0.0-1.0.2)

stats_absolute_deviation — Returns the absolute deviation of an array of values

Description

float stats_absolute_deviation ( array $a )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

a

Return values