Forum und email

stats_dens_laplace

(PECL stats:1.0.0-1.0.2)

stats_dens_laplace — Not documented

Description

float stats_dens_laplace ( float $x , float $ave , float $stdev )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

x

ave

stdev

Return values