Forum und email

stats_harmonic_mean

(PECL stats:1.0.0-1.0.2)

stats_harmonic_mean — Returns the harmonic mean of an array of values

Description

number stats_harmonic_mean ( array $a )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

a

Return values