Forum und email

stats_rand_get_seeds

(PECL stats:1.0.0-1.0.2)

stats_rand_get_seeds — Not documented

Description

array stats_rand_get_seeds ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Parameters

Return values