Forum und email

svn_cat

(PECL svn:0.1-0.2)

svn_cat — Returns the contents of a file in a repository

Description

string svn_cat ( string $repos_url [, int $revision_no ] )

Returns the contents of the URL repos_url to a file in the repository, optionally at revision number revision_no .

Parameters

repos_url

String URL path to item in a repository.

revision_no

Integer revision number of item to retrieve, default is the HEAD revision.

Return values

Returns the string contents of the item from the repository on success, and FALSE on failure.

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Examples

Example#1 Basic example

This example retrieves the contents of a file at revision 28:

<?php
$contents 
svn_cat('https://www.example.com/svnroot/calc/gui.c'28)
?>

See Also