Forum und email

svn_fs_begin_txn2

(PECL svn:0.2)

svn_fs_begin_txn2 — Create a new transaction

Description

resource svn_fs_begin_txn2 ( resource $repos , int $rev )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Create a new transaction

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.