Forum und email

svn_fs_file_length

(PECL svn:0.1-0.2)

svn_fs_file_length — Returns the length of a file from a given version of the fs

Description

int svn_fs_file_length ( resource $fsroot , string $path )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Returns the length of a file from a given version of the fs

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.