Forum und email

svn_fs_youngest_rev

(PECL svn:0.1-0.2)

svn_fs_youngest_rev — Returns the number of the youngest revision in the filesystem

Description

int svn_fs_youngest_rev ( resource $fs )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Returns the number of the youngest revision in the filesystem

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.