Forum und email

svn_repos_create

(PECL svn:0.1-0.2)

svn_repos_create — Create a new subversion repository at path

Description

resource svn_repos_create ( string $path [, array $config [, array $fsconfig ]] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Create a new subversion repository at path

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.