Forum und email

svn_repos_fs

(PECL svn:0.1-0.2)

svn_repos_fs — Gets a handle on the filesystem for a repository

Description

resource svn_repos_fs ( resource $repos )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Gets a handle on the filesystem for a repository

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.