Forum und email

svn_repos_open

(PECL svn:0.1-0.2)

svn_repos_open — Open a shared lock on a repository.

Description

resource svn_repos_open ( string $path )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Open a shared lock on a repository.

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.